wtorek, 31 marca 2015 • Wielki Wtorek.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II (wolność, prawda, miłość)

 

Boże, Ty jesteś Miłością.

Dziękujemy Ci za życie, cierpienie, modlitwę, za pełną oddania służbę na stolicy Piotrowej świętego Jana Pawła II. Prosimy Cię, wysłuchaj Jego wstawiennictwa i naszej pokornej modlitwy, aby nauczanie i przykład Świętego przyniosły wielorakie owoce w naszych sercach, w Kościele i świecie.

Spraw, Panie, abyśmy szczególnie przyjęli Jego nauczanie o wolności, która – jak sam mówił – jest darem Twoim, Boże, i zadaniem na każdy dzień. Obroń nas przed złym rozumieniem wolności. Dziś świat stawia wolność na szczycie wartości i chce się uczynić niezależnym od Ciebie, Boże, i Twoich przykazań. Niech św. Jan Paweł II nieustannie nam przypomina, że wolność trzeba poddać prawdzie, której źródłem jesteś Ty, Boże, i która jest objawiona i zapisana też w naszych sumieniach.

Prosimy Cię, miłosierny Boże, aby nauka i przykład Świętego skłoniły nas do poddania naszych decyzji, wewnętrznych i zewnętrznych, Tobie i Twojej woli. Tylko wtedy zrodzi się w naszym sercu, w rodzinach i Kościele miłość, sens i cel naszego życia, droga do wiecznej szczęśliwości w Twoim domu.

(bp. Jan Szkodoń)

 

 

Statystyka witryny

Użytkowników:
706
Artykułów:
1523
Odsłon artykułów:
1989172