Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11070334

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

17. MSZA O WIELU MĘCZENNIKACH W OKRESIE WIELKANOCNYM

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

17. MSZA O WIELU MĘCZENNIKACH W OKRESIE WIELKANOCNYM

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Por. Ap 12, 11

Święci męczennicy zwyciężyli dzięki krwi Baranka * i nie wahali się złożyć własnego życia w ofierze.* Dlatego z Chrystusem królują na wieki. * Alleluja.

 

KOLEKTA

Panie, nasz Boże, napełnij nasze serca radością w pełen chwały dzień świętych męczenników N. i N.,  którzy dzięki Twojej łasce wyznawali wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * i za tę wiarę przelali krew swoją. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na złożone dary i przemień je mocą Ducha Świętego, aby obudziły w naszych sercach potężną miłość, * dzięki której święci męczennicy N. N. pokonali wszystkie cierpienia ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ 2 Tm 2, 11-12

Jeżeli z Chrystusem umarliśmy, razem z Nim żyć będziemy. * Jeżeli trwamy w cierpliwości, * z Nim królować będziemy. * Alleluja.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Obchodząc wspomnienie świętych męczenników N. i N. zostaliśmy pokrzepieni jednym Chlebem eucharystycznym, pokornie prosimy Cię, Boże, * utwierdź nas w swojej miłości i spraw, abyśmy prowadzili nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.