Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10729099

Odwiedza nas 95 gości oraz 0 użytkowników.

28. MSZA O WIELU PASTERZACH

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

28. MSZA O WIELU PASTERZACH

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 132 (131), 9

Niech Twoi kapłani, Panie, odzieją się w sprawiedliwość, * a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości. (O.W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem świętych N. i N. udzielił nam hojnie swoich darów * i obdarzył nasze czasy pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, Ty przez eucharystyczną Ofiarę doprowadziłeś do wiecznej chwały świętych N. i N., przyjmij dary złożone na Twoim ołtarzu w dniu ich wspomnienia * i udziel nam przebaczenia grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Por. Mt 24, 46-47

Szczęśliwy sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie czuwającego. * Postawi go nad całym swoim mieniem. (O.W. Alleluja.)

Albo: Por. Łk 12, 42

Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan ustanowił nad swoją służbą, * żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie. (O.W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, w dzień świętych N. i N. posiliłeś nas przy stole eucharystycznym, odnów i umocnij nasze siły duchowe, * abyśmy zachowali nienaruszony dar wiary i szli drogą zbawienia, którą nam wskazałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego.