Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10728933

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

32. MSZA O MISJONARZU

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

32. MSZA O MISJONARZU

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Por. Iz 52, 7

Pełne wdzięku są słowa zwiastuna radosnej nowiny, * który ogłasza pokój i obwieszcza zbawienie. (O.W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Boże, Ty rozszerzyłeś swój Kościół przez gorliwość i apostolską działalność świętego N., spraw za jego wstawiennictwem, * aby stale rosła wiara i świętość Twoich wyznawców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Miłosierny Boże wysłuchaj nasze błagania, uwolnij nas od wszelkiej winy * i oczyść nas przez eucharystyczną Ofiarę, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mk 16, 15; Mt 28, 20

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. * A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. (O.W. Alleluja.)

Albo: J 15, 4-5

Trwajcie we mnie, a Ja w was trwał będę. * Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, * ten przynosi owoc obfity. (O.W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, niech przyjęty przez nas Najświętszy Sakrament podtrzymuje w nas wiarę, którą głosili Apostołowie * i której gorliwie strzegł święty N. Przez Chrystusa, Pana naszego.