Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534454

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

35. MSZA O DOKTORZE KOŚCIOŁA

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

35. MSZA O DOKTORZE KOŚCIOŁA

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Dn 12, 3

Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament * a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, * będą świecić ja gwiazdy na wieki. (O.W. Alleluja.)

Albo: Por. Syr 44, 15. 14

Narody opowiadają mądrość świętych, * a zgromadzenie głosi ich chwałę. * Ciała ich w pokoju pogrzebano * a imię ich żyje w pokoleniach. (O.W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Panie Boże, Ty dałeś świętemu N. głębokie poznanie Twojej prawdy, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem wiernie strzegli nauki, którą głosił, * i świadczyli o niej naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przenika nas w czasie sprawowania Eucharystii światłem wiary, * którym nieustannie oświecał świętego N., głoszącego Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ 1 Kor 1, 23-24

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, * Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością. (O.W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Pokrzepieni Pokarmem eucharystycznym, pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy posłuszni nakazem świętego N., * zawsze składali dziękczynienie za otrzymane dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.