Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10143295

Odwiedza nas 208 gości oraz 0 użytkowników.

2 lipca: Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

2 lipca

Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności
w diecezji siedleckiej – wspomnienie obowiązkowe

Obraz kodeński jako kopia hiszpańskiej statuy Matki Bożej z Guadalupe został wykonany prawdopodobnie na zlecenie papieża Grzegorza Wielkiego. Do Kodnia przywiózł go właściciel dóbr kodeńskich książę Mikołaj Sapieha. Nieudokumentowana wersja mówi, że w 1631 roku książę, doznawszy cudownego uzdrowienia, wykradł go z kaplicy papieża Urbana VIII. W Kodniu obraz stał się obiektem kultu wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, a także Kościoła prawosławnego. W 1723 roku został ukoronowany koronami papieskimi przez biskupa łuckiego Stefana B. Rupniewskiego. Wskutek carskich prześladowań i likwidacji kodeńskiej parafii łaskami słynący obraz został w 1875 roku przewieziony do klasztoru na Jasnej Górze, skąd uroczyście powrócił do Kodnia w roku 1927. Obecnie Kodeń jest najbardziej znanym ośrodkiem kultu maryjnego na Podlasiu oraz miejscem spotkań ekumenicznych. Dla podkreślenia tej roli sanktuarium papież Jan Paweł II w 1997 roku zatwierdził tytuł Matki Bożej Kodeńskiej jako Matki Jedności.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Tb 13, 13

Raduj się, Dziewico Maryjo, * z Tobą dzieci Boże gromadzą się, aby wielbić Pana.

KOLEKTA

Ojcze święty, źródło zgody i jedności, † spraw, aby wszystkie narody ziemi, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Matki wszystkich odkupionych, * zjednoczyły się w jednym Ludzie Bożym Nowego Przymierza. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie So 3, 14-18

Pan jest pośród ciebie

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego.

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: « Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta ».

Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b)

Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

2   Oto Bóg jest moim zbawieniem, *

       będę miał ufność i bać się nie będę.

       Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, *

       On stał się dla mnie zbawieniem.

Refren.

3   Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *

       ze zdrojów zbawienia.

4   Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, †

      Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *

       przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.

Refren.

5   Śpiewajcie dla Pana, bo uczynił wzniosłe rzeczy, *

       Niech to będzie wiadome po całej ziemi.

6   Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, *

       bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.

Refren.

 

Śpiew przed Ewangelią Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 2, 1-11

Wesele w Kanie Galilejskiej

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: « Nie mają już wina ». Jezus Jej odpowiedział: « Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? » Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: « Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie ».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: « Napełnijcie stągwie wodą ». I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: « Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu ». Oni zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: « Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory ».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, przyjmij dary, które Tobie przynosimy, wspominając z wiarą Najświętszą Maryję Dziewicę, † w której najczystszym łonie Twój Syn zjednoczył się z naturą ludzką; * niech te święte dary staną się dla nas źródłem pobożności, więzią miłości i znakiem jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. 1 Kor 10, 17

Jeden jest chleb, * a my, chociaż jesteśmy liczni, stanowimy jedno Ciało, * ponieważ uczestniczymy w jednym Chlebie i w jednym Kielichu.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże Ojcze, przez uczestnictwo w tych świętych tajemnicach udziel nam darów Twojego Ducha, łagodności i pokoju; † spraw, abyśmy żyjąc miłością, * z pomocą Maryi, Matki Jedności, przyczyniali się do nadejścia Twojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.