Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
8933808

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

3 lipca: Św. Tomasza Apostoła

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

3 lipca

Św. Tomasza Apostoła
święto

Św. Tomasz nie chciał wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, póki osobiście nie przekonał się, że Jezus żyje. Ta ostrożność dodaje znaczenia jego świadectwu. Według tradycji dotarł do Indii, tam głosił Ewangelię i poniósł śmierć męczeńską. Od VI wieku 3 lipca w Edessie wspomina się przeniesienie jego relikwii.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 118 (117), 28. 21

Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, * Boże mój, wielbić pragnę Ciebie; * dziękuję Tobie, bo stałeś się moim zbawcą.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy święto Tomasza Apostoła, + przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, * abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Ef 2, 1 19-22

Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

lub: Alleluja.

1   Chwalcie Pana, wszystkie narody, *

       wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

2   bo potężna nad nami Jego łaska, *

       a wierność Pana trwa na wieki.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią J 20, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś.

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 20, 24-29

Pan mój i Bóg mój

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: « Widzieliśmy Pana ». Ale on rzekł do nich: « Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę ».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: « Pokój wam! » Następnie rzekł do Tomasza: « Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym ». Tomasz Mu odpowiedział: « Pan mój i Bóg mój! » Powiedział mu Jezus: « Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, w święto Tomasza Apostoła, my, Twoi słudzy, składamy Ci Ofiarę uwielbienia + i pokornie prosimy, * abyś zachował w nas swoje dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 lub 2 prefacja o Apostołach, nr 67 - 68.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. J 20, 27

Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, * i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, w Najświętszym Sakramencie rzeczywiście przyjęliśmy Ciało Twojego Jedynego Syna, + spraw, abyśmy z Tomaszem Apostołem, uznawali Chrystusa za swojego Pana i Boga * i całym życiem potwierdzali tę wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.