Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9246154

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

6 lipca: Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

6 lipca

Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
wspomnienie obowiązkowe

Bł. Maria Teresa urodziła się 29 kwietnia 1863 roku w Loosdorf w Austrii. Otrzymała głębokie religijne wychowanie. Mając 27 lat zrezygnowała ze stanowiska damy na dworze księżnej toskańskiej i wszystkie swoje talenty literackie i organizacyjne poświęciła dziełu misji afrykańskich. Dnia 9 września 1895 roku złożyła śluby zakonne, jako pierwsza sodaliska założonego przez siebie stowarzyszenia misyjnego zwanego Sodalicją św. Piotra Klawera. Maria Teresa umarła 6 lipca 1922 roku w Rzymie i tam spoczywa. Jest patronką dzieł misyjnych w Polsce.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 96 (95), 3-4

Głoście chwałę Boga wśród wszystkich narodów, * rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów, * bo Pan jest wielki, godzien wszelkiej chwały.

KOLEKTA

Boże, Ty powołałeś błogosławioną Marię Teresę z książęcego dworu, aby żyła jedynie dla Chrystusa i Kościoła, który jest Jego Ciałem, + spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy całe nasze życie przeniknięte Twoją miłością oddawali na służbę braciom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiona Maria Teresa niestrudzenie niosła pomoc głosicielom Ewangelii, + spraw za jej wstawiennictwem, * aby wszystkie ludy poznały Ciebie, prawdziwego Boga, i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Iz 58, 6,10

Bóg wynagrodzi jałmużnę

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan: « Rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, wypuść wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połam? Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków?

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: “ Oto jestem ”.

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem ».

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2)

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

1   Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

       albowiem uczynił cuda.

       Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica *

       i święte ramię Jego.

Refren.

2   Pan okazał swoje zbawienie, *

       na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość.

3   Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *

       wobec domu Izraela.

Refren.

       Ujrzały wszystkie krańce ziemi *

       zbawienie Boga naszego.

4   Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *

       cieszcie się i weselcie, i grajcie.

Refren.

5   Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *

       przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,

6   przy trąbach i dźwięku rogu, *

       na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią J 3, 16

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Tak Bóg umiłował świat,

że dał swojego Syna Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Ewangelia J 4, 34-38

Siewca cieszy się razem ze żniwiarzem

+ Słowa Ewangelii według św. Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: « Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: “ Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa ”? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: “ Jeden sieje, a drugi zbiera ”. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Składając nasze dary na Twoim ołtarzu błagamy Cię, Boże, + abyś wszystkich ludzi doprowadził do zbawienia, * które Twój Syn, Jezus Chrystus, wysłużył krwią swoją. Który żyje i króluje na wieki wieków.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mk 10, 45

Syn Człowieczy przyszedł, * aby dać swoje życie na okup za wielu.

MODLITWA PO KOMUNII

Prosimy Cię, Boże, niech Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, rozpali nasze serca miłością, * abyśmy gorliwie przyczyniali się do zbawienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.