Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9246057

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.

12 lipca: Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

12 lipca

Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika
wspomnienie obowiązkowe

W diecezji łomżyńskiej: Głównego patrona diecezji - Uroczystość

W archidiecezji warmińskiej: Patrona archidiecezji - Wspomnienie obowiązkowe

Św. Brunon urodzony w możnej rodzinie niemieckiej około 970 roku był w młodości kapelanem cesarza Ottona III. W 998 roku w Rzymie wstąpił do benedyktynów i przyjął imię Bonifacy, a następnie żył w pustelni św. Romualda w Pereum pod Rawenną. Wysłany przez papieża Sylwestra II na czele misji do Prus, otrzymał święcenia biskupie w Merseburgu. W 1008 roku dotarł do Prus, ale w następnym roku poniósł śmierć męczeńską wraz z 18 Towarzyszami w ziemi Jadźwingów. Jest autorem "Żywota św. Wojciecha", "Żywota pięciu braci męczenników" i "Listu do cesarza Henryka II", w którym energicznie występował w obronie Polski.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 96 (95), 3-4

Głoście chwałę Boga wśród wszystkich narodów, * rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów, * bo Pan jest wielki, godzien wszelkiej chwały.

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, święty Bruno, biskup i męczennik, przelał krew na naszych ziemiach głosząc Ewangelię poganom, + spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy wytrwali w wierze i stosowali do niej swe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Iz 52, 7-10

Wszystkie krańce ziemi ujrzą zbawienie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: « Twój Bóg zaczął królować ».

Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.

Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 96 (95), 1-2. 3 i 6. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3)

Refren: Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów.

1   Śpiewajcie Panu pieśń nową *

       śpiewaj Panu, ziemio cała.

2   śpiewajcie Panu, stawcie Jego imię, *

       każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Refren.

3   Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

       rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.

6   Przed Nim kroczą majestat i piękno,

       a potęga i blask w Jego przybytku.

Refren.

7   Oddajcie Panu, rodziny narodów, *

       oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

8   Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.

       przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Refren.

9   Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.

       Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.

10 Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,

       będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren.

W kościołach, w których obchodzi się uroczystość:

Drugie Czytanie 1 Tes 2, 2b-8

Chcieliśmy dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.

Bracia:

Odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam, pośród wielkiego utrapienia. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.

Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych.

A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie się opiekująca swoimi dziećmi.

Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy.

Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja was wybrałem ze świata,

abyście szli i owoc przynosili

i aby trwał wasz owoc.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 15, 9-17

Największy dowód miłości

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

« Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tej Ofierze składanej w dzień świętego Brunona, biskupa i męczennika, godnie głosili śmierć Twojego Syna, + który nie tylko wzywał do męczeństwa, * lecz dał jego przykład. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Flp 1, 20-21

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, * czy to przez życie, czy przez śmierć; * dla mnie żyć to Chrystus, * a śmierć jest mi zyskiem.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, posileni sakramentalnymi Darami pokornie Cię prosimy, + abyśmy za przykładem świętego Brunona z miłością uczestniczyli w męce Twojego Syna * i cieszyli się owocami wiekuistego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.