Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9246349

Odwiedza nas 149 gości oraz 0 użytkowników.

13 lipca: Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

13 lipca

Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
wspomnienie obowiązkowe

W diecezji tarnowskiej: Patronów diecezji - Wspomnienie obowiązkowe

Św. Andrzej Świerad żył w początkach XI wieku. Według tradycji pochodził z południowej Polski. Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipolita na górze Zabor koło Nitry. Po jakimś czasie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynął z surowej pokuty. Umarł około 1030 - 1034 roku.

Św. Benedykt, towarzysz i uczeń św. Andrzeja, mnich z tego samego klasztoru św. Hipolita, pozostał nadal w pustelni po śmierci mistrza, prowadząc również surowe życie. W 3 lata później został zamordowany przez zbójców. Relikwie obydwóch Świętych spoczywają w katedrze w Nitrze.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 105 (104), 3-4

Niech się weseli serce szukających Pana, * rozważajcie o Panu i Jego potędze, * zawsze szukajcie Jego oblicza.

KOLEKTA

Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święci Andrzej i Benedykt oddali się Tobie samemu przez podziwu godną wstrzemięźliwość i wytrwałą surowość życia, + spraw za ich wstawiennictwem, * abyśmy przez nieustanną pokutę usunęli grzech z naszych serc i oczyszczoną duszą służyli Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Syr 2, 7-11

Bojący się Boga, wierzcie, ufajcie, miłujcie

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Wy, którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania.

Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej, i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?

Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 1)

Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.

1   Błogosławiony człowiek, który nie idzie

       za radą występnych, †

       nie wchodzi na drogę grzeszników *

       i nie zasiada w gronie szyderców,

2   lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *

       i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren.

3   On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *

       które wydaje owoc w swoim czasie,

       liście jego nie więdną, *

       a wszystko, co czyni,jest udane.

Refren.

4   Co innego grzesznicy: *

       są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

6   Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *

       a droga występnych zaginie.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią Mt 6, 33

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Starajcie się naprzód o królestwo Boże

i o jego sprawiedliwość,

a wszystko będzie wam dodane.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mt 6, 1. 5-8

Modlitwa w ukryciu

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: « Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Składając dary na Twoim ołtarzu, prosimy Cię, Boże, + daj nam takie uczucie pobożności, jakim obdarzyłeś świętych Andrzeja i Benedykta, * abyśmy z czystą duszą i gorącym sercem uczestniczyli w świętych obrzędach i złożyli Ofiarę miłą Tobie a dla nas owocną. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 12, 37

Szczęśliwi słudzy, * których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. * Zaprawdę powiadam wam: * Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, * a obchodząc będzie im usługiwał.

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy, + spraw, abyśmy za przykładem świętych Andrzeja i Benedykta, zawsze szukali przede wszystkim Ciebie * i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego. Który żyje i króluje na wieki wieków.