Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9246305

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.

22 lipca: Św. Marii Magdaleny

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

22 lipca

Św. Marii Magdaleny
wspomnienie obowiązkowe

Maria z Magdali należała do grupy niewiast, które towarzyszyły Chrystusowi Panu w Jego wędrówkach po Palestynie, usługując Mu ze swego mienia. Gdy uczniowie opuścili swego Mistrza, ona wytrwała pod krzyżem wraz z Najświętszą Maryją Panną i św. Janem. O brzasku dnia wielkanocnego jej pierwszej ukazał się Jezus Zmartwychwstały i polecił jej zanieść Apostołom wiadomość o Jego Zmartwychwstaniu.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE J 20, 17

Jezus powiedział do Marii Magdaleny: * Idź do moich braci i powiedz im: * Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.

KOLEKTA

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, + spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego * i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Pnp 8, 6-7

Jak śmierć potężna jest miłość

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami.

Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana.

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko.

Oto słowo Boże.

Albo:

Pierwsze czytanie 2 Kor 5, 14-17

Miłość Chrystusa przynagla nas

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Oto słowo Boże.

W kościołach, które obchodzą uroczystość, powyższe czytanie czyta się jako drugie.

Psalm responsoryjny Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

2   Boże mój, Boże, szukam Ciebie *

       i pragnie Ciebie moja dusza.

       Ciało moje tęskni za Tobą, *

       jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Refren.

3   Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *

       by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

4   Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *

       więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren.

5   Będę Cię wielbił przez całe me życie *

       i wzniosę ręce w imię Twoje.

6   Moja dusza syci się obficie, *

       a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren.

8   Bo stałeś się dla mnie pomocą *

       i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

9   Do Ciebie lgnie moja dusza, *

       prawica Twoja mnie wspiera.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią por. J 20, 11

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam grób pusty

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 20, 1. 11-18

Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty.

Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: « Niewiasto, czemu płaczesz? ». Odpowiedziała im: « Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono ».

Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: « Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? ». Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: « Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę ».

Jezus rzekł do niej: « Mario! ». A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: « Rabbuni », to znaczy: « Nauczycielu ».

Rzekł do niej Jezus: « Nie zatrzymuj Mnie; jeszcze bowiem me wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: “ Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego ” ».

Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: « Widziałam Pana i to mi powiedział ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w dniu wspomnienia świętej Marii Magdaleny, * której posługę łaskawie przyjął Twój Syn Jednorodzony. Który żyje i króluje na wieki wieków.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ 2 Kor 5, 14-15

Miłość Chrystusowa przynagla nas, * aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, * lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego Sakramentu wzbudzi w nas gorącą miłość, * z jaką Maria Magdalena trwała przy Chrystusie, swoim Mistrzu. Który żyje i króluje na wieki wieków.