Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10143244

Odwiedza nas 158 gości oraz 0 użytkowników.

25 lipca: Św. Jakuba Apostoła

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

25 lipca

Św. Jakuba Apostoła
święto

Św. Jakub zwany Większym, syn rybaka Zebedeusza i Salome z Betsaidy, starszy brat Jana Ewangelisty, był jednym z pierwszych uczniów Jezusa i wraz z Piotrem i Janem należał do grupy Apostołów najbliższych Mistrzowi. Był więc świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Pańskiego oraz agonii Chrystusa w Getsemani. Pierwszy spośród Apostołów przelał krew za Chrystusa, ścięty mieczem w Jerozolimie na rozkaz króla Heroda Agrypy I około 44 roku (Dz 12, 2). Według starych hiszpańskich tradycji jego relikwie spoczywają w Santiago w Compostelli, gdzie były od wieków celem pielgrzymek. Jest patronem Hiszpanii i Portugalii, a także pielgrzymów.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Mt 4, 18. 21. 22

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, * ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak naprawiali sieci, * powołał ich i poszli za Nim.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy z Apostołów przelał krew za Chrystusa, + niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, * a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie 2 Kor 4, 7-15

Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was — życie.

Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: « Uwierzyłem, dlatego przemówiłem »; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

1   Gdy Pan odmienił los Syjonu, *

       wydawało nam się, że śnimy.

2   Usta nasze były pełne śmiechu, *

       a język śpiewał z radości.

Refren.

       Mówiono wtedy między narodami: *

       « Wielkie rzeczy im Pan uczynił ».

3   Pan uczynił nam wielkie rzeczy

       i ogarnęła nas radość.

Refren.

4   Odmień znowu nasz los, Panie, *

       jak odmieniasz strumienie na Południu.

5   Ci, którzy we łzach sieją, *

       żąć będą w radości.

Refren.

6   Idą i płaczą *

       niosąc ziarno na zasiew,

       lecz powrócą z radością *

       niosąc swoje snopy.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,

abyście szli i owoc przynosili.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mt 20, 20-28

Kielich mój pić będziecie

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: « Czego pragniesz? ».

Rzekła Mu: « Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie ».

Odpowiadając Jezus rzekł: « Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? ». Odpowiedzieli Mu: « Możemy ».

On rzekł do nich: « Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował ».

Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: « Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, oczyść nas przez zasługi męki Twojego Syna, + abyśmy złożyli miłą Tobie Ofiarę w święto Jakuba Apostoła, * który jako pierwszy z Apostołów pił z kielicha cierpień Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.

1 lub 2 prefacja o Apostołach, nr 67 - 68.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. Mt 20, 22-23

Pili z kielicha Pańskiego i stali się przyjaciółmi Bożymi.

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, wspomagaj nas za wstawiennictwem świętego Jakuba Apostoła, * w którego święto przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Przez Chrystusa, Pana naszego.