Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9246089

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

27 lipca: Św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

27 lipca

Św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny

W diecezji opolskiej i gliwickiej: Wspomnienie obowiązkowe

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 21 (20), 2-3

Sprawiedliwy weseli się z Twojej potęgi, Panie, * i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy; * spełniłeś pragnienie jego serca.

KOLEKTA

Boże, Ty wybrałeś świętego Joachima na ojca Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa Chrystusa, + przyjmij łaskawie nasze prośby, * aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, dał nam udział w swoim boskim życiu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Syr 44, 1. 10-15

Imię ich żyje w pokoleniach

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich – ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.

Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 132 (131), 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a)

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.

11 Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *

       od której nie odstąpi:

       « Zrodzone z ciebie potomstwo *

       posadzę na twoim tronie ».

Refren.

13 Pan bowiem wybrał Syjon, *

       tej siedziby zapragnął dla siebie.

14 « Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *

       tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

Refren.

17 Wzbudzę tam moc dla Dawida, *

       przygotuję światło dla mego pomazańca.

18 Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, *

       a nad nim zajaśnieje jego korona ».

Refren.

Śpiew przed Ewangelią Por. Łk 2, 25c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,

a Duch Święty spoczywał na nich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mt 13, 16-17

Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: « Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przez tę Ofiarę złożoną w dniu wspomnienia świętego Joachima, * udziel swoim wiernym daru jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 1, 68

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, + zachowaj w swojej opiece lud, który karmisz Chlebem eucharystycznym, * i spraw, aby się cieszył prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.