Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534555

Odwiedza nas 296 gości oraz 0 użytkowników.

1 sierpnia: Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

1 sierpnia

Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

wspomnienie obowiązkowe

 

Św. Alfons urodził się w Marinelli koło Neapolu w 1696 roku. W szesnastym roku życia uzyskał doktorat prawa i rozpoczął karierę adwokacką. Zrozumiawszy niebezpieczeństwo tego zawodu, porzucił go i poświęcił się służbie Bożej. Jako prezbiter zauważył ignorancję religijną ludu i założył zgromadzenie redemptorystów dla głoszenia misji ludowych. Napisał pomnikową teologię moralną oraz wiele dzieł ascetycznych. Na rozkaz papieża przez trzynaście lat był biskupem diecezji św. Agaty. Uzyskał zwolnienie z tego urzędu, wrócił do zgromadzenia i do końca życia świecił przykładem gorliwości. Umarł jako dziewięćdziesięcioletni starzec w roku 1787.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Łk 4, 18

Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu.

KOLEKTA

Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego, + spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości * i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Rz 8, 1-4

Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:

Obecnie dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, jeżeli postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14  (R.: por. 12b)

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.

9   Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *

       Przestrzegając słów Twoich.

10 Z całego swego serca szukam Ciebie; *

       nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.

Refren.

11 W sercu swym przechowuję Twe słowa, *

       aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.

12 Błogosławiony jesteś, o Panie, *

       naucz mnie swoich ustaw.

Refren.

13 Opowiadam swoimi wargami *

       wszystkie wyroki ust Twoich.

14 Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *

       niż z wszelkiego bogactwa.

Refren.

  • Śpiew przed Ewangelią Mt 5, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,

aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mt 5, 13-19

Wy jesteście światłem świata

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: « Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce święty Alfons Maria odprawiając eucharystyczną Ofiarę sam składał się Tobie w ofierze, + oczyść nasze serca ogniem Ducha Świętego * i uczyń nas wiecznym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty uczyniłeś świętego Alfonsa Marię wiernym szafarzem i głosicielem Eucharystii, + spraw, aby Twoi wierni często ją przyjmowali * i wielbili Ciebie na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.