Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534592

Odwiedza nas 339 gości oraz 0 użytkowników.

6 sierpnia: Przemienienie Pańskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

6 sierpnia

Przemienienie Pańskie

święto

Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenie wiary Apostołów oraz ukazanie im chwały przeznaczonej dla wyznawców Chrystusa.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Mt 17, 5

W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, * i odezwał się głos Ojca: * To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, + spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Dn 7, 9-10. 13-14

Wieczne panowanie Syna Człowieczego

Czytanie z Księgi proroka Daniela.

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła — płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a)

Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią.

1   Pan króluje, wesel się, ziemio, *

       radujcie się, liczne wyspy!

2   Obłok i ciemność wokół Niego, *

       prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Refren.

5   Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *

       przed obliczem władcy całej ziemi.

6   Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *

       a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Refren.

9   Ponad całą ziemię *

       Tyś bowiem wywyższony

       i nieskończenie wyższy *

       ponad wszystkich bogów.

Refren.

Jeśli święto przypada w niedzielę:

Drugie Czytanie 2 P 1, 16-19

Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła.

Najmilsi:

Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: « To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie ». I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią Mt 17, 5c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

To jest mój Syn umiłowany,

w którym mam upodobanie,

Jego słuchajcie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia w roku A Mt 17, 1-9

Przemienienie Pańskie

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: « Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza ».

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: « To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie ».

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: « Wstańcie, nie lękajcie się ». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: « Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie ».

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia w roku B Mk 9, 2-10

Przemienienie Pańskie

+ Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła.

I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: « Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza ». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: « To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie ».

I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia w roku C Łk 9, 28b-36

Przemienienie Pańskie

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.

A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: « Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza ». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: « To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie ». W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne Przemienienie Twojego Syna + i oczyść nas ze zmazy grzechów * blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o Przemienieniu Pańskim, nr 45.

W Modlitwach eucharystycznych 1 - 3, wspomnienie tajemnicy dnia.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ 1 J 3, 2

Gdy się objawi Chrystus, * będziemy do Niego podobni, * bo ujrzymy Go takim, jaki jest.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty w tajemnicy Przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna, + spraw, niech Pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, * przemieni nas na Jego podobieństwo. Który żyje i króluje na wieki wieków.