Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10519173

Odwiedza nas 252 gości oraz 0 użytkowników.

9 sierpnia: Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

9 sierpnia

Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein),
dziewicy i męczennicy, patronki Europy

Święto

Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu, w 1891 roku, jako najmłodsza z jedenaściorga dzieci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. W czasie studiów uniwersyteckich straciła wiarę, ale szczerze szukała prawdy i znalazła ją w Kościele katolickim. W roku 1922 przyjęła chrzest i otrzymała imię Teresa, a w roku 1933 wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii. Od nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem, dlatego wybrała imiona Teresa Benedykta od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku. Obdarzona wyjątkową inteligencją i kulturą zostawiła liczne pisma. Papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną 1 maja 1987 roku.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ga 6, 14

Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego, * jak tylko z Krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, * dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Odmawia się Chwała na wysokości

KOLEKTA

Boże naszych ojców, Ty doprowadziłeś świętą Teresę Benedyktę, męczennicę, do poznania Twojego ukrzyżowanego Syna i do naśladowania Go aż do śmierci, + spraw za jej wstawiennictwem, aby wszyscy ludzie uznali w Chrystusie Zbawiciela * i przez Niego doszli do oglądania Ciebie w wieczności. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Oz 2, 16b. 17b. 21-22

Poślubię cię sobie na wieki

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.

To mówi Pan:

« Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana ».

Oto słowo Boże.

Psalm Responsoryjny Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a)

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.

11 Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *

       zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.

12 Król pragnie twego piękna, *

       on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Refren.

14 Córa królewska wchodzi pełna chwały, *

       odziana w złotogłów,

15 W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *

       za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Refren.

16 Wiodą ją z radością i w uniesieniu, *

       wkraczają do królewskiego pałacu.

17 Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, *

       ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią                                                                                                   

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,

który Pan przygotował dla ciebie na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mt 25, 1-13

Przypowieść o dziesięciu pannach

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: « Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięty lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: “ Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie ”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.

A nierozsądne rzekły do roztropnych: “ Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną ”.

Odpowiedziały roztropne: “ Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie ”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto.

W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: “ Panie, panie, otwórz nam ”.

Lecz on odpowiedział: “ Zaprawdę powiadam wam, nie znam was ”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny ».

Oto słowo Pańskie.

albo:

Ewangelia Mt 16, 24-27

Konieczność wyrzeczenia

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: « Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary złożone w dniu świętej Teresy Benedykty + i daj, abyśmy naśladowali ofiarę Twojego Syna, * którą sprawujemy w świętych obrzędach. Przez Chrystusa Pana naszego.

Prefacja o męczennikach, nr 72, albo o dziewicach, nr 74.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ps 23 (22), 4

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, * zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, w życiu i w śmierci świętej Teresy Benedykty zajaśniała tajemnica Krzyża, + umocnij nas przez udział w tej Ofierze, * abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i pracowali w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.