Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534666

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

11 sierpniaj: Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

11 sierpnia w diecezji warmińskiej:

Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej

Wspomnienie obowiązkowe

 

Według tradycji od XIII wieku otaczano czcią figurę Matki Bożej umieszczoną na przydrożnej lipie w okolicy Reszla. W czasie reformacji figurka została zniszczona. W XVII wieku na miejscu zniszczonej figury umieszczono obraz, który zasłynął cudami. Dnia 11 sierpnia 1968 roku obraz został ukoronowany przez Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Syr 24, 12. 16

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, * w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie, * gałęzie swe rozłożyłam, * gałęzie chwały i wdzięku.

KOLEKTA

Boże, Ty pozwalasz nam wzywać Matkę Najświętszą, Maryję zawsze Dziewicę, * spraw, abyśmy nieustannie doznawali Jej troskliwej opieki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Iz 66, 10. 12-14c

Skieruję do niej pokój jak rzekę

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili.

Tak bowiem mówi Pan: « Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy.

Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom ».

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

46 Wielbi dusza moja Pana, *

47 i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

48 Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. *

       Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

       wszystkie pokolenia.

Refren.

49 Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *

       święte jest imię Jego.

50 Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

       nad tymi, co się Go boją.

Refren.

51 Okazał moc swego ramienia,

       rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

52 Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

53 Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Refren.

54 Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

       pomny na swe miłosierdzie.

55 Jak przyobiecał naszym ojcom,

       Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Refren.

  1. Śpiew przed Ewangelią Łk 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,

która uwierzyłaś, że spełnią się słowa

powiedziane Tobie od Pana.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Łk 1, 39-47

Nawiedzenie świętej Elżbiety

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ».

Wtedy Maryja rzekła:

« Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, * i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy, abyśmy gorliwiej Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

2 prefacja o NMP, nr 56.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 1, 48-49

Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * święte jest Jego imię.

MODLITWA PO KOMUNII

Miłosierny Boże, Ty nas posiliłeś Pokarmem z nieba, + spraw, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * abyśmy wielkodusznie szli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego.