Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534658

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

13 sierpnia: Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

13 sierpnia w archidiecezji krakowskiej:

Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
Święto
W Kalwarii Zebrzydowskiej: Uroczystość

 

W roku 1602 Mikołaj Zebrzydowski ufundował sanktuarium ku czci Męki Pańskiej, składające się z kilkudziesięciu kościołów i kaplic poświęconych tajemnicom Męki Pańskiej, oraz tajemnicom współcierpienia i triumfu Najśw. Maryi Panny. Od roku 1641 w Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się otoczony wielką czcią obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, koronowany w roku 1887. Kalwaria Zebrzydowska była ulubionym miejscem modlitwy papieża Jana Pawła II.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Jdt 13, 18. 19

Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, przez Boga Najwyższego, * więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi, * tak bowiem wsławił Twe imię, * że Twoja chwała nie zejdzie z ust ludzi.

Albo: Hbr 4, 16

Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, * abyśmy otrzymali miłosierdzie.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Jezusowi Chrystusowi Najświętszą Maryję Pannę jako pomoc w dziele naszego odkupienia, + spraw łaskawie, abyśmy rozważając paschalne tajemnice Pana, * za pośrednictwem Maryi dostąpili łask, o które z ufnością prosimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

pierwsze czytanie Ef 1, 3-6. 11-12

Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

46 Wielbi dusza moja Pana, *

47 i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

48 Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. *

       Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

       wszystkie pokolenia.

Refren.

49 Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *

       święte jest imię Jego.

50 Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

       nad tymi, co się Go boją.

Refren.

51 Okazał moc swego ramienia,

       rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

52 Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

53 Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Refren.

54 Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

       pomny na swe miłosierdzie.

55 Jak przyobiecał naszym ojcom,

       Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią                                                                                                   

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,

która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa

pod krzyżem Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 19, 25-27

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: « Niewiasto, oto syn Twój ». Następnie rzekł do ucznia: « Oto Matka twoja ».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie.

Albo:

Śpiew przed Ewangelią Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego

i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mt 12, 46-50

Prawdziwa rodzina Jezusa

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: « Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą ».

Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: « Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? »

I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: « Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką ».

Oto słowo Pańskie.

 

W uroczystość odmawia się Wierzę.

MODLITWA NAD DARAMI

Prosimy Cię, Boże, przyjmij dary Kościoła sprawującego tajemnice zbawienia + i spraw, aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny * przyczyniły się do naszego uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 - 4 prefacja o NMP, nr 55 - 58

W 1 prefacji o NMP, mówi się: obchodząc święto.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 1, 45

Błogosławiona jesteś Maryjo, * któraś uwierzyła, * że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

Albo:

Błogosławiona jesteś Maryjo, Dziewico * któraś wytrwała pod krzyżem Pana.

MODLITWA PO KOMUNII

Przyjąwszy zadatek naszego zbawienia, pokornie prosimy Cię, Boże, + aby nas nieustannie chroniła opieka Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * na której cześć złożyliśmy tę Ofiarę Twojemu Majestatowi. Przez Chrystusa, Pana naszego.