Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534472

Odwiedza nas 151 gości oraz 0 użytkowników.

14 sierpnia: W archidiecezji gdańskiej: 18 sierpnia Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

14 sierpnia

W archidiecezji gdańskiej: 18 sierpnia

Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

Wspomnienie obowiązkowe

W diecezji bielsko-żywieckiej: Głównego patrona diecezji - Uroczystość

 

Św. Maksymilian Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli koło Łodzi w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Mimo osobistego zamiłowania do skrajnego ubóstwa, w pracy apostolskiej posługiwał się najnowocześniejszymi środkami. Gorliwie szerzył cześć Maryi Niepokalanej. W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 roku.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Mt 25, 34. 40

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego. * Zaprawdę, powiadam wam: * Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, * Mnieście uczynili.

KOLEKTA

Boże, Ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim świętego Maksymiliana Marię, prezbitera i męczennika, żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, * spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy dla Twojej chwały wytrwale pracując w służbie braci, * w życiu i w śmierci stawali się podobni do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, dzięki Twojej łasce święty Maksymilian Maria, gorliwy czciciel Niepokalanej Dziewicy, cierpliwie znosił udręki więzienia i oddał swoje życie za bliźniego, + spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy całym naszym życiem i śmiercią świadczyli o Twojej miłości. * w życiu i w śmierci stawali się podobni do Twojego Syna. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Mdr 3, 1-9

Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

Czytanie z Księgi Mądrości.

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 116B (115), 10-11. 12-13. 16-17  (R.: por. 15)

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

10 Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *

       « Jestem w wielkim ucisku ».

11 I zalękniony wołałem: *

       « Każdy człowiek jest kłamcą ».

Refren.

12 Czym się Bogu odpłacę *

       za wszystko, co mi wyświadczył?

13 Podniosę kielich zbawienia *

       i wezwę imienia Pana.

Refren.

16 O Panie, jestem Twoim sługą, †

       Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *

       Ty rozerwałeś moje kajdany.

17 Tobie złożę ofiarę pochwalną *

       i wezwę imienia Pana.

Refren.

W kościołach, w których obchodzi się uroczystość:

Drugie czytanie 1 J 3, 13-16

Oddać życie za braci

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią J 12, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 15, 12-16

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

+ Słowa Ewangelii według św. Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: « To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał — aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci nasze dary + i pokornie błagamy, abyśmy za przykładem świętego Maksymiliana Marii * nauczyli się składać Tobie w ofierze nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ J 15, 13

Nikt nie ma większej miłości od tej, * gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół.

MODLITWA PO KOMUNII

Panie Jezu Chryste, spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twoją pałali taką miłością, * jaką święty Maksymilian Maria czerpał z tej Uczty. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.