Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534459

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

17 sierpnia: Św. Jacka, prezbitera

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

17 sierpnia

Św. Jacka, prezbitera
wspomnienie obowiązkowe
W metropolii górnośląskiej: Głównego patrona metropolii – Uroczystość
W archidiecezji krakowskiej: Patrona archidiecezji - Święto

 

Św. Jacek urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i Bolonii został prezbiterem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc biskupowi Iwonowi do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i razem z bł. Czesławem przyjął od niego habit. Wróciwszy do Krakowa założył tam pierwszy klasztor dominikanów w Polsce. Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne na Ruś, do Prus i na pogranicze Litwy. Wyniszczony pracą umarł w Krakowie w dniu Wniebowzięcia NMP w 1257 roku. Relikwie spoczywają w kościele dominikanów w Krakowie.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 96 (95), 3-4

Głoście chwałę Boga wśród wszystkich narodów, * rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów, * bo Pan jest wielki, godzien wszelkiej chwały.

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów, + za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, * abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Iz 61, l-3a

Wszystkie krańce ziemi ujrzą zbawienie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 40 (39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10  (R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

2    Z nadzieją czekałem na Pana, †

       a On pochylił się nade mną *

       i wysłuchał mego wołania.

5    Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *

       a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.

Refren.

7    Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *

       ale otworzyłeś mi uszy.

       Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *

8    Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę.

Refren.

       W zwoju księgi jest o mnie napisane: †

9    Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *

       a Twoje prawo mieszka w moim sercu ».

10          Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *

       i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Refren.

Drugie czytanie 2 P 1, 2-11

Rozwój życia chrześcijańskiego

Czytanie z Drugiego Listu świętego Piotra Apostoła.

Bracia:

Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.

Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego żądzą na świecie.

Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli, i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Komu bowiem ich brak, jest ślepym, krótkowidzem, i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią Mk 1, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus powiedział: « Pójdźcie za Mną,

a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi ».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mk 1, 14-20

Uczynię was rybakami ludzi

+ Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: « Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: « Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi ». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które składamy w dniu świętego Jacka, + i spraw, abyśmy przez święte życie naśladowali misterium męki Pańskiej, * które sprawujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. Łk 10, 1. 9

Pan wysłał uczniów, aby wszędzie głosili: * Przybliżyło się do was Królestwo Boże.

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, święty Jacek całe swoje życie poświęcił głoszeniu prawdziwej wiary, + mocą Najświętszego Sakramentu utwierdź nas w tej wierze, * abyśmy wszędzie wyznawali ją słowami i czynami. Przez Chrystusa, Pana naszego.