Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10729166

Odwiedza nas 285 gości oraz 0 użytkowników.

20 sierpnia: Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

20 sierpnia

Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

wspomnienie obowiązkowe

W Pelplinie: Głównego patrona miasta - Uroczystość

 

Św. Bernard urodził się pod Dijon we Francji w roku 1090. Mając dwadzieścia dwa lata wstąpił do opactwa cystersów w Citeaux, pociągając za sobą 30 towarzyszy młodości. Trzy lata później założył opactwo w Clairvaux i był jego przełożonym aż do śmierci. Św. Bernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny zakonnej, lecz wywarł wpływ na życie Kościoła w swojej epoce. Położył kres schizmie Anakleta w Rzymie, obalił herezję Abelarda i zdemaskował błędy Arnolda z Brescii. Z polecenia papieża głosił drugą krucjatę. Nadzwyczajny dar wymowy zjednał mu tytuł Doktora Miodopłynnego. Był jednym z największych piewców Matki Bożej. Zostawił wiele homilii i modlitw ku Jej czci, które aż do dzisiaj karmią naszą pobożność. Umarł w Clairvaux 20 sierpnia 1153 roku.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Syr 15, 5

W swoim Kościele Pan otworzył jego usta, * napełnił go duchem mądrości i rozumu, * i przyodział go szatą chwały.

KOLEKTA

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard, opat, przejęty gorliwością o Twoją chwałę płonął jak ogień i oświecał Twój Kościół, + spraw, za jego wstawiennictwem, * abyśmy napełnieni tym samym duchem postępowali jak dzieci światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze Czytanie Syr 15, 1-6

Kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość

Czytanie z Księgi Syracydesa

Ten, co Pana się boi, będzie dobrze czynił,

a kto się trzyma Prawa, posiądzie mądrość.

Jak matka wyjdzie naprzeciw niego

i jak młoda małżonka go przyjmie.

Nakarmi go chlebem rozumu

i napoi go wodą mądrości.

Oprze się na niej i nie upadnie,

zbliży się do niej i nie będzie zawstydzony.

Wywyższy go ponad jego bliskich

i pośród zgromadzenia otworzy mu usta.

Znajdzie wesele i wieniec uniesienia

i wieczne imię odziedziczy.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14  (R.: por. 12b)

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.

9   Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *

       Przestrzegając słów Twoich.

10 Z całego swego serca szukam Ciebie; *

       nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.

Refren.

11 W sercu swym przechowuję Twe słowa, *

       aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.

12 Błogosławiony jesteś, o Panie, *

       naucz mnie swoich ustaw.

Refren.

13 Opowiadam swoimi wargami *

       wszystkie wyroki ust Twoich.

14 Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *

       niż z wszelkiego bogactwa.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią J 15, 9b. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie w mojej miłości;

kto trwa we Mnie, a Ja w nim,

ten przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 17, 20-26

Aby stanowili jedno

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: « Ojcze święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.

Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, składamy Ci sakramentalną Ofiarę jedności i pokoju obchodząc wspomnienie świętego Bernarda, opata, * który słowem i czynem zabiegał o pokój i ład w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. Łk 12, 42

Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan ustanowił nad swoją służbą, * aby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, spraw niech nas uświęci Sakrament przyjęty w dzień świętego Bernarda, + abyśmy żyjąc według jego przykładu i pouczeń, * zostali ogarnięci miłością Wcielonego Słowa, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.