Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534597

Odwiedza nas 344 gości oraz 0 użytkowników.

24 sierpnia: Św. Bartłomieja Apostoła

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

24 sierpnia

Św. Bartłomieja Apostoła

święto

Św. Bartłomiej pochodził z Kany Galilejskiej i należał do pierwszych uczniów Jezusa. Według tradycji głosił Ewangelię w Mezopotamii i poniósł śmierć męczeńską przez odarcie ze skóry. Jego relikwie spoczywają w Rzymie.

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 96 (95), 2. 3

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, * każdego dnia głoście Jego zbawienie. * Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem, + i spraw, za jego wstawiennictwem, * aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Ap 21, 9b-14

Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Anioł tak się do mnie odezwał: « Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka ».

I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.

Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.

Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12)

Refren: Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo.

10 Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *

       i niech Cię błogosławią Twoi święci.

11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa *

       i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren.

12 Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *

       i wspaniałość chwały Twojego królestwa.

13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *

       przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Refren.

17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *

       i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *

       wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią J 1, 49b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym,

Ty jesteś Królem Izraela.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 1, 45-51

Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: « Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu ». Rzekł do niego Natanael: « Czyż może być co dobrego z Nazaretu? » Odpowiedział mu Filip: « Chodź i zobacz ».

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: « Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu ». Powiedział do Niego Natanael: « Skąd mnie znasz? » Odrzekł mu Jezus: « Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym ». Odpowiedział Mu Natanael: « Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela! » Odparł mu Jezus: « Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: “ Widziałem cię pod drzewem figowym? ” Zobaczysz jeszcze więcej niż to ». Potem powiedział do niego: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Obchodząc święto Bartłomieja Apostoła, składamy Ci, Boże, Ofiarę uwielbienia ku jego chwale, * i prosimy, abyś za jego wstawiennictwem udzielił nam swojej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 lub 2 prefacja o Apostołach, nr 67 - 68.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 22, 29-30

Przekazuję wam Królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec; * abyście w Królestwie moim jedli i pili przy moim stole.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia obchodząc święto Bartłomieja Apostoła; * niech Najświętszy Sakrament udziela nam pomocy obecnie i w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.