Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534630

Odwiedza nas 399 gości oraz 0 użytkowników.

28 sierpnia: Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

28 sierpnia

Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

wspomnienie obowiązkowe

Św. Augustyn urodził się w Tagaście (Afryka Północna) w roku 354 jako syn poganina Patrycjusza i gorliwej chrześcijanki, św. Moniki. Mimo troskliwego wychowania przez matkę, w młodości prowadził życie grzeszne, oddając się rozpuście i ulegając herezji manichejskiej. Jako nauczyciel wymowy udał się do Kartaginy, Rzymu i Mediolanu, a za nim podążała matka, nieustannie modląca się o jego nawrócenie. Nie mogąc znaleźć spokoju sumienia, Augustyn studiował rozmaite systemy filozoficzne, wreszcie w Mediolanie pod wpływem rozmów ze św. Ambrożym i lektury św. Pawła znalazł prawdę. Na Wielkanoc 387 roku przyjął chrzest. Wróciwszy do Afryki, przez cztery lata oddawał się studiom i modlitwie, po czym otrzymał święcenia kapłańskie. Wkrótce został biskupem Hippony. Wpływ jego nauki ogarniał cały Kościół Zachodni. Jego mowy i pisma zalicza się do najświetniejszych dzieł chrześcijaństwa. Św. Augustyn umarł w czasie oblężenia Hippony przez Wandalów 28 sierpnia 430 roku. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego.

ANTYFONA NA WEJŚCIE Syr 15, 5

W swoim Kościele Pan otworzył jego usta, * napełnił go duchem mądrości i rozumu, * i przyodział go szatą chwały.

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, odnów w swoim Kościele ducha, którym obdarzyłeś świętego Augustyna, biskupa, + abyśmy napełnieni tym duchem pragnęli i szukali Ciebie samego, * bo Ty jesteś źródłem mądrości i dawcą miłości wiecznej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie 1 J 4, 7-16

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.

Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14  (R.: por. 12b)

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.

9   Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *

       Przestrzegając słów Twoich.

10 Z całego swego serca szukam Ciebie; *

       nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.

Refren.

11 W sercu swym przechowuję Twe słowa, *

       aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.

12 Błogosławiony jesteś, o Panie, *

       naucz mnie swoich ustaw.

Refren.

13 Opowiadam swoimi wargami *

       wszystkie wyroki ust Twoich.

14 Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *

       niż z wszelkiego bogactwa.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią Mt 23, 9a. 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeden jest Ojciec wasz w niebie

i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mt 23, 8-12

Największy z was niech będzie waszym sługą

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swych uczniów: «Nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Odnawiając pamiątkę naszego zbawienia pokornie błagamy Cię, najłaskawszy Boże, * aby ten Sakrament zjednoczył nas węzłem miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 23, 10. 8

Jeden jest wasz nauczyciel, Chrystus. * Wy zaś wszyscy jesteście braćmi.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, uświęć nas przez udział w Uczcie Chrystusa, + abyśmy będąc członkami Jego Mistycznego Ciała, * upodobnili się do Niego. Który żyje i króluje na wieki wieków.