Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534465

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.

29 sierpnia: Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

29 sierpnia

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

wspomnienie obowiązkowe

Św. Jan Chrzciciel, który cały naród wzywał do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda. Za to został uwięziony i ścięty. Podobnie jak Prorocy i Apostołowie, własną krwią przypieczętował głoszoną naukę.

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 119 (118), 46-47

Świadczyłem o Twych nakazach wobec królów, * a nie wstydziłem się, * i rozważałem Twoje przykazania, które umiłowałem.

KOLEKTA

Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był Poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci + i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, * spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Jr 1, 17-19

Mów wszystko, co ci rozkażę

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Pan skierował do mnie następujące słowa:

« Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać. »

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a)

Refren: Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

1   W Tobie, Panie, ucieczka moja, *

       niech wstydu nie zaznam na wieki.

2   Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości *

       nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Refren.

3   Bądź dla mnie skałą schronienia *

       i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,

       bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *

4   Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Refren.

5   Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *

       Panie, Tobie ufam od młodości.

6   Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, †

       od łona matki moim opiekunem, *

       Ciebie zawsze wysławiałem.

Refren.

15 Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *

       i przez cały dzień Twoją pomoc.

17 Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *

       i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie

dla sprawiedliwości,

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mk 6, 17-29

Ścięcie Jana Chrzciciela

+ Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.

Jan bowiem wypominał Herodowi: « Nie wolno ci mieć żony twego brata ». A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.

Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.

Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: « Proś mię, o co chcesz, a dam ci ». Nawet jej przysiągł: « Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa ».

Ona wyszła i zapytała swą matkę: « O co mam prosić? »

Ta odpowiedziała: « O głowę Jana Chrzciciela ».

Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: « Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela ».

A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.

Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij złożone dary + i udziel nam tej prawości życia, * którą święty Jan Chrzciciel głosił na pustyni i odważnie przypieczętował krwią swoją. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o św. Janie Chrzcicielu, nr 64.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. J 3, 27. 30

Jan Chrzciciel powiedział: * Potrzeba, aby Jezus wzrastał, a ja żebym się umniejszał.

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy obchodząc męczeństwo świętego Jana Chrzciciela pogłębiali w sobie cześć do Najświętszego Sakramentu, + który przyjęliśmy pod postaciami chleba i wina, * i mogli się radować z jego owoców. Przez Chrystusa, Pana naszego.