Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11060451

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Piątek w Oktawie Wielkanocy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Piątek w Oktawie Wielkanocy

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Por. Ps78(77), 53. 54

Pan wyprowadził swój lud z niewoli * i wprowadził go do ziemi swej świętej. * Alleluja.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez misterium paschalne pojednałeś ludzkość ze sobą i zawarłeś z nią nowe przymierze, * spraw, aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Nie odmawia się Wierzę.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Najłaskawszy Boże, przez wymianę darów dokonującą się w wielkanocnej Ofierze uwolnij nas od przywiązania do świata * i daj nam pragnienie nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 prefacja wielkanocna (zwłaszcza w tym dniu), nr 20.

W Modlitwach eucharystycznych 1 - 3, wspomnienie tajemnicy dnia.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. J 21, 12-13

Jezus powiedział do swoich uczniów: * Chodźcie, posilcie się. * Wziął chleb i podał uczniom. * Alleluja.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, + których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna, * i spraw, aby trwali w radości z Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków.