Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10527151

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Msza w dzień

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Mdr 1, 7

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja.

Albo: por. Rz 5, 5; 8, 11

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * Przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, + ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Odmawia się Wierzę.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, + spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, * i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o Zesłaniu Ducha Świętego, nr 27.

W Modlitwach eucharystycznych 1 - 3, wspomnienie tajemnicy dnia.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Dz 2, 4. 11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, + zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W obrzędach zakończenia mówi się:

Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

Po zakończeniu Okresu Wielkanocnego paschał przechowuje się w kaplicy chrzcielnej. Zapala się go w czasie sprawowania chrztu i od niego zapala się świece nowo ochrzczonych.