Poniedziałek II Tygodnia Wielkiego Postu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


Poniedziałek II Tygodnia Wielkiego Postu

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 26[25], 11-12

Wyzwól mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną. * Na równej drodze stoi moja stopa, * na zgromadzeniach będę błogosławił Pana.

 

KOLEKTA

Boże, Ty dla zdrowia duszy poleciłeś nam opanować ciało, + pomóż nam swoją łaską, abyśmy powstrzymywali się od grzechów * i odpowiedzieli w ten sposób na wymagania Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, Ty nam pozwalasz uczestniczyć w świętych tajemnicach, + przyjmij łaskawie nasze prośby * i uwolnij nas od pokus świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 - 4 prefacja wielkopostna, nr 8, 9, 10, 11.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 6, 36

Bądźcie miłosierni, * jak Ojciec wasz jest miłosierny.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Miłosierny Boże, niech ta Komunia oczyści nas z grzechów * i zapewni nam udział w radościach nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.