Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10524121

Odwiedza nas 115 gości oraz 0 użytkowników.

Litania do Krzyża Świętego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

O święty Krzyżu, broń nas, O błogosławiony Krzyżu, broń nas.
O cudowny Krzyżu, O Krzyżu, drzewo życia,
Drzewo uznania dobrego, Ozdobo całego chrześcijaństwa,
Narzędzie naszego Odkupienia, Zródło wszelkiego błogosławieństwa,
Pociecho wszystkich strapionych, Postrachu złych duchów,
Katedro cierpliwości, Obrono chrześcijan,
Kluczu do Królestwa niebieskiego,
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,
Nadziejo grzeszników, Światło sprawiedliwych,
Odpoczynku doskonałych, Pociecho cierpiącego Kościoła,
Chwało zwycięskiego Kościoła,
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia,
Radości Apostołów, Korono Męczenników,
Wesele Wyznawców,
Tarczo Dziewic, Zadatku wiecznego szczęścia,
Krzyżu Święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana,
Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował,
Krzyżu Święty, któryś godny był nosić Zbawiciela świata,
Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną została,
Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża,
Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej,
Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił,
Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża,
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych,
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał,
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Bądź nam miłościw, prze puść nam, Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu. Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas, Jezu.
Od wiecznego potępienia, Od bojaźni śmierci,
Przez Krzyż Twój święty, Przez pięć ran Twoich,
Przez Krew Twoją, Przez śmierć Twoją,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Syn Twój, posłuszny Twojej woli, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia,
mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.