Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10524677

Odwiedza nas 219 gości oraz 0 użytkowników.

Symbol nicejsko-konstantynopolitański (Credo in unum Deum)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 


Credo in unum Deum.

Patrem omnipoténtem,

factórem cœli et terræ,

visibílium ómnium et invisibílium.

Et in unum Dóminum Iesum Christum,

Fílium Dei unigénitum.

Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula.

Deum de Deo, lumen de lúmine,

Deum verum de Deo vero.

Génitum, non factum, consubstantiálem Patri:

per quem ómnia facta sunt.

Qui propter nos hómines

et propter nostram salútem descéndit de cœlis.

(Hic genuflecitur) Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine:

Et homo factus est.

Crucifíxus étiam pro nobis:

sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est.

Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras.

Et ascéndit in cœlum: sedet ad déxteram Patris.

Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos et mórtuos:

cuius regni non erit finis.

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem:

qui ex Patre Filióque procédit.

Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur:

qui locútus est per Prophétas.

Et unam sanctam cathólicam et apostolicam Ecclésiam.

Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.

Et expécto resurrectiónem mortuórum. † Et vitam ventúri sǽculi. Amen.

Πιστεύομεν ες να Θεόν,

Πατέρα, Παντοκράτορα,

ποιητν ορανο κα γς,

ρατν τε πάντων κα οράτων.

Κα ες να Κύριον ησον Χριστόν,

τν Υἱὸν το Θεο τν μονογεν,

τν κ το Πατρς γεννηθέντα πρ πάντων τν αώνων·

φς κ φωτός,

Θεν ληθινν κ Θεο ληθινο,

γεννηθέντα ο ποιηθέντα, μοούσιον τ Πατρί,

δι' ο τ πάντα γένετο.

Τoν δι' μς τος νθρώπους κα δι τν μετέραν σωτηρίαν

κατελθόντα κ τν ορανν

κα σαρκωθέντα

κ Πνεύματος γίου κα Μαρίας τς Παρθένου

κα νανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε πρ μν π Ποντίου Πιλάτου,

κα παθόντα κα ταφέντα.

Κα ναστάντα τ τρίτ μέρα κατ τς Γραφάς.

Κα νελθόντα ες τος ορανος

κα καθεζόμενον κ δεξιν το Πατρός.

Κα πάλιν ρχόμενον μετ δόξης κρναι ζντας κα νεκρούς,

ο τς βασιλείας οκ σται τέλος.

Κα ες τ Πνεμα τ γιον,

τ κύριον, τ ζωοποιόν,

τ κ το Πατρς κπορευόμενον,

τ σν Πατρ κα Υἱῷ συμπροσκυνούμενον κα συνδοξαζόμενον,

τ λαλσαν δι τν προφητν.

Ες μίαν, γίαν, Καθολικν κα ποστολικν κκλησίαν.

μολογομεν ν βάπτισμα ες φεσιν μαρτιν.

Προσδοκμεν νάστασιν νεκρν

κα ζων το μέλλοντος αἰῶνος.

μήν.

Wierzę w jednego Boga,

Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi,

wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,

Syna Bożego Jednorodzonego,

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,

Bóg z Boga,

Światłość ze Światłości,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony a nie stworzony,

współistotny Ojcu,

a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego

przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas,

pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał dnia trzeciego,

jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych,

a Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,

który od Ojca i Syna pochodzi,

który z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,

który mówił przez proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych

i życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.