Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10524848

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Kantyk Zachariasza (Benedictus)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Benedictus Dóminus, Deus Israel,

quia visitávit et fecit redemptiónem plebis suae,

et eréxit cornu salútis nobis in domo David púeri sui,

sicut locútus est per os sanctórum, qui a saeculo sunt,

prophetárum eius, salútem ex inimicis nostris et de manu ómnium,

qui odérunt nos, ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris,

et memorári testaménti sui sancti, iusiurándum,

quod iurávit ad Ábraham patrem nostrum, datúrum se nobis, ut sine timóre,

de manu inimicórum nostrórum liberáti, serviámus illi,

in sanctitáte et iustitia coram ipso ómnibus diébus nostris.

Et tu, puer, prophéta Altissimi vocáberis:

praeibis enim ante fáciem Domini paráre vias eius,

ad dandam sciéntiam salútis plebi eius in remissiónem peccatórum eórum,

per viscera misericórdiae Dei nostri, in quibus visitábit nos óriens ex alto,

illumináre his, qui in ténebris et in umbra mortis sedent,

ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.

Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,

et in saecula saeculórum. Amen.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga,

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.