Modlitwa o łaskę naśladowania św. Wincentego Pallottiego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twojego sługę świętego Wincentego Pallottiego, którego nam dałeś jako ojca. On jest dla nas wezwaniem i wzorem. On jest Twoim świadkiem, a my jesteśmy jak on powołani do naśladowania Ciebie i dźwigania Twojego krzyża. Spraw, prosimy, aby święty Wincenty był zawsze dla nas przykładem. Wspomóż nas, abyśmy tak jak on rozszerzali wiarę i miłość wśród ludzi. Pomóż nam wielbić Cię z miłością i chwalić jako naszego Pana i Zbawcę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.