Psalm 7 - Modlitwa oczernionego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Psalm 7
Modlitwa oczernionego

Oto Sędzia stoi przed drzwiami (Jk 5, 9)

 

I

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam, *
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,

Zanim, jak lew, ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, *
gdy zabraknie wybawcy.

Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, *
jeśli nieprawość plami moje ręce,

Jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy *
i doszczętnie złupiłem mego wroga,

Niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, †
niech wdepcze w ziemię moje życie, *
a godność moją niechaj w proch obali.

Powstań, Panie, w Twoim gniewie, †
podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów, *
powstań na sąd, któryś zapowiedział.

Niech Cię otoczy gromada narodów, *
a Ty zasiądź nad nimi wysoko.

Pan jest sędzią narodów. †
Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości *
i niewinności, która jest we mnie.

Niech ustanie nieprawość występnych, †
a sprawiedliwego umocnij, *
Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

 

II

Bóg jest dla mnie tarczą, *
On zbawia ludzi prostego serca.

Bóg, sędzia sprawiedliwy, *
Bóg co dzień pałający gniewem.

Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, *
łuk napnie i w nich wymierzy.

Przygotuje na nich pociski śmiertelne, *
sporządzi swe ogniste strzały.

Oto wróg począł bezprawie, †
brzemienny jest udręką *
i podstęp rodzi.

Wykopał dół i pogłębił, *
lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował.

Złość jego obróci się na jego głowę *
i własny gwałt spadnie mu na ciemię.

Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego, *
psalm śpiewam imieniu Najwyższego Pana.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.