Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9434637

Odwiedza nas 151 gości oraz 0 użytkowników.

OBRZĘD PRZYJĘCIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

ROZDZIAŁ I

 

OBRZĘD PRZYJĘCIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

 

14.    a) Jeżeli przyjęcie odbywa się w uroczystość lub w niedzielę, odprawia się Mszę z dnia. W inne dni wolno użyć formularza Mszy o zjednoczenie chrześcijan.

b) Przyjęcie odbywa się po homilii, w której z wdzięcznością wspomina się o chrzcie jako podstawie przyjęcia, o bierzmowaniu, które zostało lub zostanie udzielone, oraz o Najświętszej Eucharystii, w której przyjęty będzie po raz pierwszy uczestniczył wspólnie z katolikami.

c) Pod koniec homilii, w krótkim wezwaniu, celebrans tymi lub podobnymi słowami wzywa kandydata, aby w towarzystwie poręczającego złożył wyznanie wiary razem ze wspólnotą:

N., skoro po dojrzałej rozwadze dokonanej w Duchu Świętym z własnej woli prosisz, aby cię włączyć do pełnej wspólnoty Kościoła katolickiego, wzywam cię, abyś razem z tym, kto za ciebie poręcza, wystąpił naprzód i wobec tej wspólnoty złożył wyznanie wiary katolickiej. W tej wierze dzisiaj po raz pierwszy razem z nami będziesz uczestniczył w eucharystycznej uczcie Pana Jezusa, w której wyraża się jedność Kościoła.

15. Kandydat razem z obecnymi wiernymi odmawia Symbol Nicejskokonstantynopolitański (por. nr 186), który odmawia się zawsze podczas tej Mszy.

Następnie celebrans pyta:

Czy wierzysz we wszystko, co głosi Kościół katolicki?

Kandydat odpowiada:

Wierzę we wszystko, w co święty Kościół katolicki wierzy, czego naucza i co głosi jako objawione przez Boga.

16. Wtedy celebrans, jeżeli natychmiast nie następuje bierzmowanie, kładzie prawą rękę na głowie kandydata i mówi:

Pan przyjmuje ciebie, N., do Kościoła katolickiego. On cię tu doprowadził w swoim miłosierdziu, abyś w Duchu Świętym miał z nami pełną wspólnotę w wierze, którą wyznałeś wobec tej Jego rodziny.

17. Jeżeli kandydat nie był jeszcze bierzmowany, celebrans kładzie zaraz rękę na jego głowie i rozpoczyna obrzędy bierzmowania modlitwą „Boże wszechmogący” (por. nry 269-270).

18. Po bierzmowaniu celebrans pozdrawia nowo przyjętego i na znak życzliwego przyjęcia bierze jego ręce w swoje. Stosownie do miejscowych zwyczajów i okoliczności można ten gest za zgodą ordynariusza zamienić na inny.

Jeżeli nie udziela się natychmiast bierzmowania, pozdrowienie to odbywa się zaraz po formule przyjęcia (nr 16).

19. Po zakończeniu obrzędu przyjęcia (i bierzmowania) następuje modlitwa powszechna. W jej wstępie nawiązuje się do chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz uwzględnia motyw dziękczynienia. Pierwsze wezwania odnoszą się do nowo przyjętego (por. nr 30).

20. Po modlitwie powszechnej poręczający i wszyscy obecni, jeśli niezbyt wielka ich grupa uczestniczy w obrzędzie przyjęcia, w odpowiedni sposób przyjaźnie pozdrawiają nowo przyjętego.

W takim przypadku we Mszy opuszcza się znak pokoju. Potem przyjęty wraca na swoje miejsce.

21. Teraz sprawuje się Mszę św. Wypada, by nowo przyjęty i inni wyżej wymienieni w nrze 11 przyjęli podczas niej Komunię św. pod dwiema postaciami.