Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10965490

Odwiedza nas 147 gości oraz 0 użytkowników.

TEKSTY DO WYBORU PRZY UDZIELANIU KOMUNII ŚW. POZA MSZĄ ORAZ W CZASIE ADORACJI I PROCESJI EUCHARYSTYCZNYCH

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

ROZDZIAŁ IV

TEKSTY DO WYBORU
PRZY UDZIELANIU KOMUNII ŚW. POZA MSZĄ ORAZ W CZASIE ADORACJI
I PROCESJI EUCHARYSTYCZNYCH

 

1. CZYTANIA BIBLIJNE 

Można używać wszystkich czytań i psalmów przewidzianych na Msze wotywne o Najświętszej Eucharystii (Lekcjonarz mszalny, t. VII, s. 439 – 459), o Najdroższej Krwi Chrystusa (Lekcjonarz mszalny, t. VII, s. 471 – 482) i o Najśw. Sercu Jezusa (Lekcjonarz mszalny, t. VII, s. 482 – 511).

 

2. HYMNY

 

132.    O ZBAWCZA HOSTIO

 

O zbawcza Hostio, godna czci,

Co lud do niebios wiedziesz bram:

Bój srogi wiernych nęka Ci,

Daj siłę, pomoc ześlij nam

 

Jednemu w Trójcy Władcy ziem

Niech będzie chwała w każdy czas,

Niech On wieczystym życiem swym

W ojczyźnie rajskiej darzy nas! Amen.

 

133.    Z NIEBA ZSTĄPIŁO SŁOWO OJCA

 

Z nieba zstąpiło Słowo Ojca

Nie opuszczając Jego tronu;

Przyszło dokonać swego dzieła

Przed zapadnięciem zmroku życia.

 

Zanim przez ucznia był wydany

Wrogom, co mieli śmierć Mu zadać,

Pan siebie jako pokarm życia

Dał Apostołom przy wieczerzy.

 

Dla nich pod dwoma postaciami

Zawarł swą Krew i swoje Ciało,

Aby się żywił cały człowiek,

Także dwojaki w swej istocie.

 

Przez swe wcielenie jest nam bratem,

Naszym pokarmem w świętej uczcie,

Ceną okupu przez swą mękę,

Naszą nagrodą, gdy króluje.

 

Zbawcza Ofiaro, która bramy

Nieba otwierasz swoim wiernym,

Daj nam wytrwałość i odwagę

Pośród zmagania z wrogą mocą.

 

Niechaj na wieki będzie chwała

Bogu jednemu w Trzech Osobach,

Który niech życie nieskończone

Da nam w ojczyźnie obiecanej. Amen.

 

134.    JEZU, NASZE ODKUPIENIE

 

Jezu, nasze odkupienie,

Celu pragnień i miłości,

Boże, Stwórco wszystkich rzeczy

I Człowieku doskonały.

 

Jakaż dobroć Cię skłoniła,

Abyś dział nasze grzechy

I na krzyżu skonał w męce

Uwalniając nas od śmierci?

 

Kiedy wszedłeś do otchłani,

Odzyskałeś swoich jeńców;

Dziś, Zwycięzco, w blasku chwały

Siedzisz po prawicy Ojca.

 

Niech ta sama litość sprawi,

Abyś winy nam przebaczył

I napełnił nas weselem,

Gdy ujrzymy Twe oblicze.

 

Bądź radością naszą, Panie,

I nagrodą kiedyś w niebie;

W tobie chcemy znaleźć chwałę,

Która będzie trwała wiecznie. Amen.

 

135.    NIECH ZIEMIA I NIEBO

 

Niech ziemia i niebo sławią Ciebie, Panie,

Za Twoją obecność ukrytą przed wzrokiem.

Wierzymy, że w Chlebie jest Twe święte Ciało,

A Krew w kielichu.

 

Przed swoim odejściem na mękę krzyżową

Zasiadłeś wśród uczniów przy stole paschalnym

I dałeś nam przykład pokornej miłości

Dla wszystkich ludzi.

 

Z dwunastu uczniami dzieliłeś się chlebem

I winem, by spełnić obrzędy Przymierza,

I pod postaciami przaśników i wina

Oddałeś siebie.

 

Kto Chleb ten spożywa i pije z Kielicha,

Nie umrze na wieki, lecz życie otrzyma,

I z Tobą jest jedno, i z braćmi swoimi

Stanowi jedność.

 

Na Twoją pamiątkę czynimy, co każesz,

Czekając z ufnością na powrót Twój, Zbawco,

Gdy znów do nas przyjdziesz, by wiernych wprowadzić

Do światła chwały. Amen.

 

136.    ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE

 

Zbliżam się w pokorze i niskości swej;

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.

Tobie dziś w ofierze serce daję swe;

O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci swe.

 

Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;

Kto się im poddaje, temu wiary brak;

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,

Że w postaci Chleba utaiłeś się.

 

Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas;

Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz;

Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,

Gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram.

 

Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,

Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,

Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

 

Ty, coś upamiętnił śmierci Pańskiej czas,

Chlebie żywy, życiem swym darzący nas;

Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,

Bym nad wszelka słodycz Ciebie poznać chciał.

 

Ty, co jak Pelikan, Krwią swą karmisz lud,

Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud;

Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas

Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

 

Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię;

Niech pragnienie serca kiedyś spełni się:

Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,

Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

 

137.    GDZIE MIŁOŚĆ PRAWDZIWA

 

Ant. Gdzie miłość prawdziwa i dobroć,

tam znajdziesz Boga żywego.

 

Zgromadził nas to razem miłość Chrystusa,

Weselmy się w Nim i radujmy.

Z pokorą szczerą kochajmy Boga

I z czystym sercem miłujmy się nawzajem.

 

Ant. Gdzie miłość prawdziwa i dobroć,

tam znajdziesz Boga żywego. 

 

Skoro się wszyscy tu gromadzimy,

Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.

Niech ustaną gniewy i spory,

A pośrodku nas niech będzie Chrystus.

 

Ant. Gdzie miłość prawdziwa i dobroć,

tam znajdziesz Boga żywego.

 

Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże,

Razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.

To będzie naszą radością czystą i bez granic

Przez nieskończone wieki wieków. Amen.

Inne hymny znajdujące się w Liturgii godzin, które sławią misterium paschalne Chrystusa, można wykorzystać według uznania.

 

3. ANTYFONY

 

138. O święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

139. Jakże łaskawy jest Twój dusz, o Panie. Nasycasz dobrami łaknących, dając im słodki chleb z nieba. Poniżasz zaś pysznych bogaczy.

140. Witaj, prawdziwe Ciało, narodzone z Maryi Dziewicy, za człowieka prawdzie umęczone i ofiarowane na krzyżu; z twojego przebitego boku wypłynęła Krew i woda.

W chwili śmierci bądź dla nas pokarmem, o Jezu słodki, o Jezu pełen litości, o Jezu, Synu Maryi. 

141. Je jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba, jeśli kto będzie pożywał z tego Chleba, będzie żył na wieki, a Chlebem, który dam, jest moje Ciało za życie świata.

 

4. ŚPIEWY RESPONSORYJNE

142.    DAŁEŚ NAM CHLEB

Refren: Dałeś nam chleb z nieba, chleb błogosławieństwa.

 

1          Chwalcie Pana, wszystkie narody,

            otrzymaliśmy Ciało i Krew Chrystusa.

 

2          Ciało Chrystusa i Krew najdroższą,

pokarm zbawienia i napój życia. R.

 

3          Dzięki Ci, wszyscy składamy,

            o Chryste, nasz Zbawicielu.

 

4          Dałeś nam udział w życiu Twoim,

            umiałeś zdobyć serca nasze. R.

 

143.    JAM JEST CHLEBEM ŻYWYM

 

Refren: Jam jest Chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

 

1          Ciało moje jest pokarmem,

            a Krew moja jest napojem.

 

2          Kto pożywa Ciało i Krew moją,

            ten ma życie wieczne. R.

 

3          Kto przyjmuje Ciało i Krew moją,

            ten we Mnie, a Ja w nim mieszkam.

 

4          Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny

i będzie żył na wieki. R.

 

 

144.    JEZUSOWI CZEŚĆ

 

Refren:             Jezusowi cześć i chwała z miłości cud.

                        Niech Mu śpiewa ziemia cała,

                        niech Go wielbi lud.

 

                        On nam wskazał nieomylną drogę,

                        On za owce swoje życie dał,

On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę,

Nam nadzieję zmartwychwstania dał. R.

 

                        On prowadzi nad o nowej ziemi,

                        Gdzie nie będzie cierpień ani łez,

                        Choć krzyżową drogą z Nim idziemy,

                        Wiedzie tam, gdzie wieczne szczęście jest. R.

 

                        Wiec dziękujmy Jemu z całej duszy,

                        Że się dla nas w małej Hostii skrył.

                        Niech ta miłość serca nasze wzruszy,

                        Byśmy go kochali z wszystkich sił. R.

 

5. MODLITWA PO KOMUNII

 

145. Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości i w swoje dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś tym samym chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

146. Panie, nasz Boże, uświęć nas przez udział w uczcie eucharystycznej i spraw, aby Ciało i Krew Chrystusa umacniały nas w bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

147. Posileni pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

148. Boże, nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament składamy Tobie dziękczynienie za to, ze nam, pielgrzymującym na ziemi, już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

149. Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, aby ci, których posilasz swoim Sakramentem, godnie Tobie służyli żyjąc według Twego upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

150. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha, prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

151. Boże, nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole, spraw, aby ten Sakrament utwierdził nas w miłości i pobudziło służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

152. Pokrzepieni jednym chlebem eucharystycznym, pokornie prosimy Cię, Boże, utwierdź nas w swojej miłości i spraw, abyśmy prowadzili nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego.