Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10728914

Odwiedza nas 95 gości oraz 0 użytkowników.

Kannon rzymski w najstarszej wersji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Anafora z Sakramentarza Gregoriańskiego (GrH),
czyli Kanon rzymski z VII w.

Poniżej prezentujemy tekst Kanonu rzymskiego w jego najstarszej (znanej nam wersji), który pochodzi z Sakramentarza Gregoriańskiego datowanego na VII w. Obok tekstu łacińskiego (z GrH) polskie tłumaczenie w wersji studyjnej. W zestawieniu z późniejszymi edycjami tekstu zauważyć można kilka różnic: starożytna wersja zawiera własną prefację, która została usunięta w edycji Mszału Pawła VI. W starożytnej wersji brakuje wspomnienia imienia biskupa, ponieważ anafora ta była odmawiania w Rzymie, gdzie papież jest biskupem tej diecezji. A zatem wspomnienie biskupa jest późniejszym dodatkiem dla Kościołów partykularnych. W modlitwie również brak wspomnienia zmarłych, a w liście świętych brakuje papieża Linusa oraz wprowadzonego do Kanonu przez św. Jana XXIII "Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Dziewicy". 

GrH

tłumaczenie

V. Dominus uobiscum

R. Et cum spiritu tuo

V. Sursum corda

R. Habemus ad dominum

V. Gratias agamus domino deo nostro

R. Dignum et iustum est.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

VERE dignum et iustum est

aequum et salutare nos

tibi semper et ubique gratias agere.

domine sancte pater

omnipotens aeterne deus

per christum dominum nostrum

per quem maiestatem tuam

laudant angeli.

adorant dominationes

tremunt potestates

caeli caelorumque virtutes,

ac beata seraphin

socia exultatione concelebrant.

cum quibus et nostras uoces

ut admitti iubeas

deprecamur supplici confessione dicentes

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe,

słuszne i zbawienne,

abyśmy Ciebie zawsze i wszędzie  wysławiali,

Panie, Ojcze Święty,

wszechmogący, wieczny Boże,

przez Chrystusa Pana naszego,

przez którego Twój majestat

wielbi Aniołów,

oddają pokłon Panowania,

drżą Mocarstwa,

a Niebiosa i Moce niebieskie

oraz błogosławieni Serafini

razem radośnie wychwalają.

Prosimy Cię, aby i nasze głosy

przyłączyły się do nich,

razem z nimi w pokornym wyznaniu wołając:

Sanctus sanctus sanctus

dominus deus sabaoth.

 

 

 

 

Święty, Święty, Święty,

Pan Bóg Zastępów.

[Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.

Hosanna na wysokości.

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Hosanna na wysokości.]

TE igitur clementissime pater

per iesum christum

filium tuum dominum nostrum.

supplices rogamus et petimus

uti accepta habeas et benedicas

haec + dona

haec + munera

haec + sancta sacrificia inlibata.

Ciebie wiec, najłaskawszy Ojcze,

przez Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, naszego Pana,

najpokorniej błagamy i prosimy

abyś przyjął i pobłogosławił

te + dary

te + podarki

te + święte i niepokalane ofiary.

Inprimis quae tibi offerimus

pro ecclesia tua sancta catholica

quam pacificare custodire adunare

et regere digneris toto orbe terrarum

una cum beatissimo famulo tuo

papa nostro illo.

 

Memento domine

famulorum famularumque tuarum,

et omnium circumstantium

quorum tibi fides cognita est et nota deuotio

qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis

pro se suisque omnibus

pro redemptione animarum suarum

pro spe salutis et incolomitatis suae

tibi reddunt uota sua

aeterno deo uiuo et uero.

Które Tobie składamy przede wszystkim

za Twój święty Kościół powszechny,

abyś go raczył obdarzyć pokojem, strzegł,

zjednoczył i rządził na całej ziemi

razem z Twoim sługą,

naszym papieżem N.

 

Pamiętaj, Panie,

o swoich sługach i służebnicach,

i o wszystkich tu zgromadzonych,

których wiara i pobożność są Ci znane,

którzy Tobie składają tę Ofiarę uwielbienia,

za siebie, za wszystkich swoich bliskich,

za odkupienie dusz swoich

za nadzieję zbawienie i ocalenia swojego,

wznosząc swoje (śluby) modlitwy ku Tobie,

Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu.

Communicantes

et memoriam uenerantes.

Inprimis gloriosae semper uirginis mariae

genetricis dei et domini nostri iesu christi.

sed et beatorum apostolorum

ac martyrum tuorum.

petri. pauli. andreae.

iacobi. iohannis. thom.

iacobi . philippi. bartholomaei.

matthei. simonis et taddeilini

cleti clementis. xysti cornelii

cypriani laurentii chrysogoni

iohannis et pauli cosmae et damiani.

et omnium sanctorum tuorum.

quorum meritis precibusque concedas

ut in omnibus

protectionis tuae muniamur auxilio.

per christum dominum nostrum.

We wspólnocie (W świętym zjednoczeniu)

i ze czcią wspominamy

najpierw chwalebną zawsze Dziewicę Maryję,

Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa,

a także błogosławionych Apostołów

i Męczenników Twoich:

Piotra, Pawła, Andrzeja,

Jakuba, Jana, Tomasza,

Jakuba, Filipa, Bartłomieja,

Mateusza Szymona i Tadeusza,

Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza,

Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona,

Jana i Pawła, Kosmę i Damiana

i wszystkich Świętych Twoich.

Przez ich zasługi i modlitwy prosimy

abyś nas we wszystkim

swoją przemożną opieką otaczać raczył.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Hanc igitur oblationem seruitutis nostrae sed

et cunctae familiae tuae

quaesumus domine

ut placatus accipias.

diesque nostros in tua pace disponas .

atque ab aeterna damnatione nos eripi.

et in electorum tuorum iubeas grege numerari.

per christum dominum nostrum.

 

Przeto tę Ofiarę służby naszej

i całej rodziny Twojej,

prosimy Cię, Panie,

abyś łaskawie przyjąć raczył,

dni nasze w swoim pokoju zachował,

od wiecznego potępienia nas wybawił,

i do grona swoich wybranych zaliczyć raczył.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Quam oblationem tu deus in omnibus.

quaesumus benedictam + adscriptam

+ ratam + rationabilem acceptabilemque facere digneris

Ut nobis + corpus et + sanguis fiat

dilectissimi filii tui

domini dei nostri iesu christi.

 

Tę Ofiarę racz, prosimy Cię, Boże,

+ pobłogosławić, + przyjąć,

+ potwierdzić i + za miłą sobie uznać,

aby nam się stała + Ciałem i + Krwią

umiłowanego Syna Twojego,

Pana, Boga naszego Jezusa Chrystusa.

 

Qui pridie quam pateretur

accepit panem

in sanctas ac uenerabiles manus suas

eleuatis oculis in celum

ad te

deum patrem suum omnipotentem

tibi gratias agens

benedixit + fregit

dedit discipulis suis dicens

accipite et manducate ex hoc omnes

hoc est corpus meum

 

Który w przeddzień męki swojej

wziął chleb

w swoje święte i czcigodne ręce,

podniósł oczy ku niebu,

do Ciebie,

Boga, Ojca swojego wszechmogącego,

Tobie dziękczynienie składając,

+ błogosławił, łamał

i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:

To jest Ciało moje.

 

simili modo posteaquam cenatum est

accipiens et hunc praeclarum calicem

in sanctas ac uenerabiles manus suas

Item tibi gratias agens

benedixit + dedit discipulis suis,

dicens

accipite et bibite ex eo omnes

hic est enim calix sanguinis mei

noui et aeterni testamenti

mysterium fidei

qui pro uobis et pro multis effundetur

in remissionem peccatorum.

 

Podobnie po wieczerzy

wziął i ten przesławny kielich

w swoje święte i czcigodne ręce,

ponownie dziękczynienie Tobie składając,

błogosławił + i podał swoim uczniom

mówiąc:

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:

To jest bowiem kielich Krwi mojej

nowego i wiecznego przymierza,

tajemnica wiary

która za was i za wielu będzie wylana

na odpuszczenie grzechów.

 

Haec quotiescumque feceritis

in mei memoriam facietis

To ile razy czynić będziecie

na moją pamiątkę czyńcie.

Unde et memores sumus

domine nos tui serui.

sed et plebs tua sancta

christi filii tui

domini dei nostri

tam beatae passionis

nec non et ab inferis resurrectionis

sed et in caelos gloriosae ascensionis

offerimus

praeclare maiestati tuae

de tuis donis ac datis

hostiam + puram

hostiam + sanctam

hostiam + inmaculatam

panem + sanctum uitae aeternae

et calicem + salutis perpetuae

supra quae propitio ac sereno

uultu respicere digneris.

et accepta habere sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui. iusti abel.

et sacrificium patriarchę nostri abrahae

et quod tibi obtulit

summus sacerdos tuus melchisedech .

sanctum sacrificium inmaculatam hostiam.

 

Dlatego wspominając, Panie,

my, Twoi słudzy,

oraz lud Twój święty,

Chrystusa Syna Twojego,

Pana Boga naszego

tak błogosławioną mękę,

jak zmartwychwstanie

i chwalebne wniebowstąpienie,

ofiarujemy

najwyższemu majestatowi Twojemu

z otrzymanych od Ciebie darów

Ofiarę + czystą,

Ofiarę + świętą,

Ofiarę + niepokalaną,

Chleb + święty życia wiecznego

i Kielich + wiekuistego zbawienia.

Na dary te racz wejrzeć łaskawym

i pogodnym obliczem,

i przyjmij je podobnie jak przyjąłeś dary

swojego sługi, sprawiedliwego Abla,

i ofiarę naszego Patriarchy Abrahama

oraz tę ofiarę, którą Ci złożył

najwyższy Twój kapłan Melchizedek,

Świętą Ofiarę, niepokalaną Hostię.

 

Supplices te rogamus omnipotens deus

iube haec perferri

per manus angeli tui

in sublime altare tuum

in conspectus diuine maiestatis tuae

ut quotquot ex hac altaris

participatione sacrosanctum filii tui

corpus et sanguinem sumpserimus

omni benedictione caelesti

et gratia repleamur

per christum dominum nostrum 

 

Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże,

niech ta Ofiara

przez ręce świętego Anioła Twojego

zaniesie zaniesiona na najwyższy ołtarz Twój  

przed oblicze boskiego majestatu Twego,

abyśmy, którzy z tego ołtarza

przyjmujemy Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna,

wszelkim błogosławieństwem niebieskim

i łaską napełnieni byli.

Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

[brak wspomnienia zmarłych]

Nobis quoque

peccatoribus famulis tuis

de multitudine miserationum tuarum sperantibus partem

aliquam et societatem

donare digneris cum tuis sanctis

apostolis et martyribus

cum iohanne stephano

matthia barnaba

ignatio alexandro

marcellino petro

felicitate perpetua

agatha lucia

agne cecilia anastasia.

et cum omnibus sanctis tuis.

Intra quorum nos consortium

non aestimator meriti sed ueniae

quaesumus largitor admitte.

 

per christum dominum nostrum.

Również nam,

grzesznym sługom Twoim,

w wielkim miłosierdziu Twoim wszechmogący Boże,

nadzieję pokładającym

daj udział [w dziedzictwie] i wspólnocie

z Twoimi świętymi

Apostołami i Męczennikami:

z Janem [Chrzcicielem], Szczepanem,

Maciejem, Barnabą,

Ignacym, Aleksandrem,

Marcelinem, Piotrem,

Felicytą, Perpetuą,

Agatą, Łucją,

Agnieszką, Cecylią, Anastazją

i ze wszystkimi Świętymi Twoimi

prosimy Cię, dopuść nas do ich wspólnoty

nie ze względu na zasługi nasze,

lecz dzięki temu, że jesteś dawcą przebaczeniu.

Przez Chrystusa, naszego Pana.

per quem haec omnia domine

semper bona

creas sanctificas

uiuificas benedicis

et prqstas nobis.

per ipsum et cum ipso et in ipso

est tibi deo patri omnipotenti

in unitate spiritus sancti

omnis honor et gloria.

per omnia saecula saeculorum.

amen.

Przez którego, Panie,

wszystkie te dobra ustawicznie

stwarzasz, uświęcasz,

ożywiasz, błogosławisz

i nam ich udzielasz.

Przez Niego, z Nim i w Nim,

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący,

w jedności Ducha Świętego,

wszelka cześć i chwała,

przez wszystkie wieki wieków.

Amen.