Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10519313

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Jana Chryzostoma (druga)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Anafora ta, obecnie nie celebrowana, jest tradycyjnie przypisywana Janowi Chryzostomowi. Jednakże występujący w syryjskiej nazwie tej anafory rdzeń Harran - może oznaczać także nazwę miasta, konkretnie biskupstwa Harran w prowincji Nisibis. Można więc także sądzić, że jest to lokalna anafora tego miasta.

 

D.: Stańmy dobrze.

K.: Łaska [Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i jedność w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.

L.: I z duchem twoim.

K.: W górę umysły.

L.: Wznosimy je do Pana.

K.: Dzięki składajmy Panu.

L.: Godne to i sprawiedliwe.

D.: Pokój z nami].

Kapłan pochylony: Tobie, Królu świata, Boże Ojcze, z Synem i Duchem świętym, słusznie należy się wszelkie dziękczynienie.

(donośnie): Wszystkie Zastępy, oddziały i wojska niebieskie, Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, Trony i Panowania, niewidzialni i niezliczeni, nieustannie wielbią i sławią Ciebie, bezcielesnymi ustami i niewypowiedzianymi głosami hymn tryumfalny śpiewając wołają, głoszą i mówią:

L.: Święty, [Święty, Święty Pan, Bóg potężny. Niebiosa i ziemia pełne są Jego chwały i istoty Jego bytu i blasku Jego chwalebnej światłości. Hosanna na wysokościach.

Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przyszedł i który przyjdzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach].

Kapłan pochylony: Zaprawdę Święty jesteś, Boże Ojcze, i Święty jest Twój Duch, który nieustannie nas uświęca, i Syn Twój, Święty Pan nasz, Jezus Chrystus.

(donośnie): Który z miłości dla nas przyjął ciało i dla naszego zbawienia dobrowolnie poniżył się i cierpiał w ciele.

W noc zaś męki wziął chleb w swoje święte ręce, pobłogosławił, uświęcił, połamał i dał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało moje, które jest wydawane na odpuszczenie grzechów i nowe życie w wieczności.

Podobnie także wziął kielich, pobłogosławił, dał swoim uczniom i powiedział: Bierzcie, pijcie z niego wszyscy, to jest Krew moja, która za was jest wylewana na zadośćuczynienie win, odpuszczenie grzechów i nowe życie w wieczności.

A przedtem przykazał im mówiąc: Kiedykolwiek to misterium radości będziecie dokonywać, czynić będziecie pamiątkę mojej śmierci i mojego zmartwychwstania, aż przyjdę.

L.: Śmierć Twoją, Panie, [głosimy i zmartwychwstanie Twoje wyznajemy].

K.: My, Panie, słudzy grzeszni i nieroztropni, wspominamy całą twoją zbawczą ekonomię i Twoje powtórne budzące lęk i chwalebne przyjście, którego z bojaźnią oczekujemy. Ofiarujemy Tobie modlitwę i błaganie, i za Twym pośrednictwem prosimy Twego Ojca, mówiąc:

D.: Zmiłuj się [nad nami. Panie, zmiłuj się.

L.: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się].

K.: Ześlij, Panie, Twego Ducha Świętego, ze świętego Twego przybytku, aby zstąpił i spoczął na tym chlebie i na tym zmieszaniu, i uświęcił je oraz mnie uczynił czystym i nieskalanym. Wysłuchaj mnie!

I chleb ten niech uczyni Ciałem Chrystusa naszego Boga.

L.: Amen.

K.: A zmieszanie, które jest w tym kielichu, niech uczyni Krwią tegoż Chrystusa naszego Boga.

L.: Amen.

K.: Aby każdy, kto będzie je przyjmował, był dziedzicem Królestwa Niebieskiego i radował się nowym życiem z Twoimi świętymi.

L.: Amen.

K.: Pamiętaj, Panie, o pasterzach i rządcach Kościoła i o wszystkich stopniach kapłańskich.

(donośnie): Oświeć nas. Panie, światłością Twoich Boskich nauk, daj nam pogodę, życie gorliwe i opływające w pokój, albowiem będziemy oddawać Tobie [chwałę, cześć i uwielbienie. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków].

L.: Amen.

Kapłan pochylony: Pamiętaj, Panie, o ludzie Twoim wiernym, tu i na wszystkich miejscach przebywającym.

(donośnie): Wygnańców, którzy cierpią prześladowanie, zgnębionych i uciśnionych, ubogich i biednych, przybyszów, nędzarzy, jeńców, osamotnionych, sieroty i wdowy, otocz opieką i rządź nimi przez Twoje miłosierdzie, Panie.

Będziemy oddawać Tobie [chwałę, cześć i uwielbienie, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków].

L.: Amen.

Kapłan pochylony: Pamiętaj, Panie, o wiernych królach i o możnych, którzy wypełniają Twoją wolę.

(donośnie): Pozwól nam przez łaskę Twoją, Panie, prowadzić życie kwitnące i radosne przed Tobą, abyśmy doznawali życzliwości od tych, którzy nami rządzą. Będziemy oddawać Tobie [chwałę, cześć i uwielbienie, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków].

L.: Amen.

Kapłan pochylony: Pamiętaj, Panie, o Dziewicy Bogurodzicy, o świętym Janie Chrzcicielu i o wszystkich Twoich świętych.

(donośnie): Przez błaganie i orędownictwo tych, którzy przez życie pełne Twej prawości pozyskali Twoją przychylność, spraw, abyśmy byli godni udziału w ich losie.

Będziemy oddawać Tobie [chwałę, cześć i uwielbienie, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków].

L.: Amen.

Kapłan pochylony: Pamiętaj, Panie, o świętych ojcach, o wybranych nauczycielach i komentatorach Twojej prawdy.

(donośnie): Przez łaskę Twoją umocnij nas wszystkich. Panie, na opoce prawdziwej wiary trzech świętych soborów.

Będziemy oddawać Tobie [chwałę, cześć i uwielbienie. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków].

L.: Amen.

Kapłan pochylony: Pamiętaj też, Panie, o ojcach i braciach naszych, o nauczycielach, i o wszystkich zmarłych.

(donośnie): Oświeć i wyzwól z trwogi i niemocy tych, którzy zostali zdobyci przez moce ciemności, wyzwól ich z niewoli złych duchów, i spraw, aby wzeszła nad nimi światłość Jednorodzonego Twego Syna, przez którego i z powodu którego także my spodziewamy się osiągnąć zbawienie, dla nas i dla nich.

L.: Daj im odpoczynek [w mieszkaniach Twoich niebieskich, w raju rozkoszy, w przybytkach światłości, w miejscach odpocznienia].

K.: Usłysz nas, Panie, ze względu na obfitość Twego miłosierdzia, i wyzwól nas i ich od przyszłego sądu i od mąk przeznaczonych dla bezbożnych, aby w tym, jak i we wszystkim, chwalone było i wielbione Twoje najwspanialsze i błogosławione imię, a także imię Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, i Twego Ducha Świętego, [teraz i zawsze, i na wieki wieków].

L.: Amen.