Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10527224

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Ofiarowanie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Aklamacja po przeistoczeniu, o której mówiliśmy w poprzednim artykule, ma charakter anamnetyczny to znaczy, że jej zadaniem jest przypomnienie głównych prawd chrześcijańskiej wiary, które stanowią fundament każdej Eucharystii, czyli tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W ten sposób aklamacja ta jest również wprowadzeniem do dalszej części Modlitwy eucharystycznej, w której motyw anamnetyczny łączy się z aktem ofiarowania (czemu poświęcony jest ten tekst) oraz epiklezą komunijną.

Do zilustrowania treści jakie pojawiają się w Modlitwie Eucharystycznej po aklamacji niech posłuży fragment Kanonu Rzymskiego, czyli pierwszej i najstarszej anafory Kościoła Zachodniego: „Boże Ojcze, my, Twoi słudzy, * oraz lud Twój święty, * wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie * oraz chwalebne wniebowstąpienie Twojego Syna, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * składamy Twojemu najwyższemu majestatowi * z otrzymanych od Ciebie darów * Ofiarę czystą, świętą i doskonałą, * Chleb święty życia wiecznego * i Kielich wiekuistego zbawienia. * Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, * podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, * sprawiedliwego Abla, * i ofiarę naszego Patriarchy Abrahama * oraz tę ofiarę, * którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, * jako zapowiedź Ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, * niech Twój święty Anioł zaniesie tę Ofiarę na ołtarz w niebie * przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza * Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, * otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen” (MR s. 310*).

Jak widać to na powyższym tekście anamneza przeplata się z ofiarniczym charakterem eucharystii. We wspomnienie misterium paschalnego: męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Pańskiego oraz wspomnienie trzech wielkich postaci Starego Testamentu, które są figurami zapowiadającymi ofiarę Chrystusa: Abel, Abraham i Melchizedek włączono prośbę o przyjęcie ofiary. Najpierw ma ona charakter bardziej przyziemny: „Składamy Twojemu majestatowi Ofiarę czystą świętą i doskonałą (Chleb święty i Kielich zbawienia). Racz wejrzeć na nie i łaskawie przyjąć”. Następnie bardziej ujawnia się charakter duchowy tej ofiary: „niech Twój święty Anioł zaniesie tę Ofiarę na ołtarz w niebie, abyśmy przyjmując z tego ołtarza Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę”.

Kościół ofiaruje w tym momencie już nie chleb i wino, lecz Ciało i Krew Chrystusa, które obecne na ziemskim ołtarzu, dokonuję nieustannie przebłagania za nasze grzechy na ołtarzu w niebie. W ten sposób uwidacznia się jedność ofiary krzyżowej Chrystusa z ofiarą Eucharystyczną. Podczas każdej mszy świętej nie jest składana jakaś nowa ofiara, lecz ta jedyna, doskonała i wiecznie aktualna jaką nasz Pan Jezus Chrystus złożył za nas raz na zawsze. Ofiara Krzyżowa Chrystusa trwa w Kościele i podczas Eucharystii możemy uczestniczyć w tej jedynej Ofierze Chrystusa umierającego na krzyżu.

Przez przyjmowanie Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej spływa na nas obfite błogosławieństwo, otrzymujemy łaskę uświęcającą i dokonuje się nasze zjednoczenie z Bogiem i między sobą w Kościele. „Sprawując tę pamiątkę, Kościół, zwłaszcza tu i teraz zgromadzony, w Duchu Świętym składa Ojcu nieskalaną Ofiarę. Kościół dąży do tego, aby wierni ofiarowali nie tylko niepokalaną Hostię, lecz by się także uczyli samych siebie składać w ofierze, i aby z dnia na dzień przez pośrednictwo Chrystusa coraz ściślej się jednoczyli z Ojcem i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich” (OWMR 79f). To ścisłe, mistyczne zjednoczenie wiernych z Chrystusem jakie dokonuje się w Eucharystii jest sensem i celem tego sakramentu. A skoro Kościół, czyli my wierzący, tworzy jedno Ciało z Chrystusem jako Głową, to znaczy, że podczas każdej Eucharystii ofiarujemy się razem z Chrystusem jako jego Mistyczne Ciało.